Mikrowsparcie 2022

wydarzenia i kulturalne inicjatywy skierowane do mieszkańców Torunia

Jesteś osobą kreatywną, lubisz tworzyć, malować, śpiewać i masz zacięcie edukatorskie? Właśnie ruszył nabór do konkursu Mikrowsparcie 2022. Osoby działające w sektorze kultury mogą nie tylko wykazać się kreatywnymi pomysłami i talentami artystycznymi ale również podzielić nimi z torunianami! Oprócz satysfakcji, na zwycięzców czeka atrakcyjna nagroda pieniężna. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września do godz. 12:00!

Konkurs Mikrowsparcie skierowany jest do osób działających w obszarze kultury i edukacji kulturalnej, w tym do: muzyków, plastyków, pisarzy, performerów, nauczycieli, animatorów oraz innych osób, których działalność edukacyjna, twórcza i artystyczna mieści się w katalogu działań wydarzeń kulturalnych (angażujących mieszkańców Torunia w inicjatywy kulturalne) oraz działań z zakresu edukacji kulturalnej, jakimi są: koncerty, warsztaty, wystawy, spotkania z twórcami i inne działania związane z szeroko pojętą kulturą i edukacją kulturalną.

Do konkursu Mikrowsparcie można zgłaszać pomysły na występy, pokazy artystyczne, działania edukacyjne skierowane do wszystkich grup wiekowych. Wyłonione pomysły będą musiały zostać zrealizowane kosztem i nakładem pracy artysty lub grupy zgłaszającej projekt. Działania będą musiały być zrealizowane stacjonarnie z udziałem uczestników, zaś w przypadku zaostrzenia się sytuacji epidemiologicznej i ponownego wprowadzenia obostrzeń związanych z zakazem organizacji wydarzeń z publicznością będą musiały być możliwe do zrealizowania lub udostępnienia poprzez kanały dystrybucji internetowej. Realizacja zgłoszonego projektu powinna się odbyć w  terminie od 27 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z harmonogramem ustalonym po rozstrzygnięciu Konkursu. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 projekty, jednak każdy z nich musi być oddzielnym zgłoszeniem.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2022 roku o godzinie 12:00. Po tym terminie jury konkursowe wyłoni 10 projektów, które zostaną nagrodzone kwotą 500 zł.

W przypadku pytań dotyczących konkursu lub formularza prosimy o kontakt z Joanną Żmijewską pod numerem telefonu +48 606 140 920 albo adresem e-mail: j.zmijewska@tak.torun.pl


Formularz zgłoszenia

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Imię i nazwisko*

Telefon kontaktowy*

Adres e-mail*

Strona WWW/fanpage

Najważniejsze zrealizowane projekty, wydarzenia*

Nazwa projektu/propozycji*

Opis projektu/propozycji*

Proponowany termin realizacji (w dniach 27 października 2022–31 grudnia 2022)*

Uwagi i pytania

Dodatkowe odsyłacze

Obrazy, wizualizacje, multimedia (maksymalny rozmiar jednego pliku to 100 MB)

Wymagane zgody*

Akceptacja wszystkich zgód jest wymagana dla przesłania zgłoszenia.

Skip to content